Spotkania

UWAGA

Informujemy wszystkich hodowców Śląskiego Klubu Miłośników Kotów Rasowych że dnia 26 lipca 2021 odbędzie się walne zebranie I termin zebrania godz. 17.00 II termin zebrania godz. 17.15

Działając na mocy ust. 40 pkt g Statutu Stowarzyszenia i w związku z art. 10 ust. 1A ustawy prawo o stowarzyszeniach, Zarząd Stowarzyszenia postanawia z uwagi na trwający stan epidemii związany z COVID-19, przeprowadzić głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia poza posiedzeniem Walnego Zgromadzenia Członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zwracamy się z prośbą o zagłosowanie w sprawie powyższych uchwał do dnia 26 lipca 2021

Głosowanie odbędzie się poprzez system Klubu ŚKMKR, w tym celu należy się zalogować oraz wybrać zakładkę „Zebranie Walne” a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Głosowanie będzie możliwe od dnia 14 lipca 2021 r.

Logowanie do systemu ŚKMKR

Kliknij w ten link aby zalogować się do systemu

Dyżury w lipcu:

5.07 Agata Utratny tel. 502 547 281

10.07 Sylwia Męzyk tel. 791 702 944

19.07 Milena Marczykowska tel. 790 336 939

26.07 Dorota Pach tel. 500 015 518

Informujemy, że telefony zarządu dostępne są tylko dla członków naszego klubu, pozostałe osoby proszone są o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Realizacja i obsługa strony: AMWEBSITES
e-mail: obsluga@amwebsites.pl

WWW.AMWEBSITES.PL