Dokumenty dla klubowiczów

Dokumenty
 

Zapoznaj się ze Statutem oraz Regulaminem ŚKMKR

Statut Śląskiego Klubu Miłośników Kotów Rasowych    

Regulamin Hodowlany ŚKMKR    

 

WAŻNE! ZMIANY W SPOSOBIE SKŁADANIA DOKUMENTÓW KLUBOWYCH! KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ!

 

Druki
 

Pierwszym dokumentem, który należy wypełnić, aby zostać członkiem ŚKMKR jest: 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA   

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W celu zarejestrowania kota należy wypełnić: 

 

KARTA REJESTRACYJNA KOTA   

Jeżeli rodowód kota jest wystawiony przez organizacje nienależącą do FPL dodatkowo należy wypełnić:

PODANIE O NOSTRYFIKACJE RODOWODU    

Chcąc prowadzić hodowlę należy wystąpić o: 

PODANIE O LICENCJE HODOWLANĄ    

LICENCJA HODOWLANA   

PODANIE O PRZYDOMEK HODOWLANY   

Przed planowanym kryciem należy wystąpić do Klubu o Skierowanie do Krycia (nie dotyczy to sytuacji, gdy zamierzamy kryć kotkę własnym kocurem), którą zostawiamy właścicielowi kocura celem potwierdzenia przez niego faktu krycia na Karcie Krycia. Gdy urodzą się kocięta należy wypełnić pozostałą część Dokumentu Miotu. Wypełniony i podpisany Dokument Miotu należy dostarczyć do klubu celem otrzymania rodowodów na kocięta. W gdy kryjemy kotkę u kocura nienależącego do FPL należy dodatkowo przedstawić uwierzytelnioną kopie rodowodu kocura. 

DOKUMENT MIOTU   

Przedstawiając koty do przeglądu hodowlanego wypełniamy: 

KARTA PRZEGLĄDU MIOTU   

Jeżeli nabywca kociąt życzy sobie Transfer należy wypełnić: 

PODANIE O TRANSFER  

W przypadku konieczności zmian w rodowodzie kota należy wypełnić:

PODANIE O KOREKTĘ DANYCH KOTA   

Do zatwierdzenia tytułu zdobytego przez kota należy przedstawić oryginały dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu (dyplomy i karty ocen) oraz: 

PODANIE O ZATWIERDZENIE TYTUŁU   

Aby zgłosić kota na wystawę należy wypełnić i przesłać do organizatora wystawy:

ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ   

Przypominamy, że druki niepodpisane i nieostemplowane przez władze klubu są nieważne. Wszystkie druki publikowane na tej stronie są wewnętrznymi dokumentami ŚKMKR. Zgłoszenie na wystawę bez pieczątki Klubu nie jest ważne i nie powinno stanowić podstawy do przyjęcia kota na wystawę. Prosimy o czytelne wypełnianie druków. Najlepiej wypełnić druki w domu.

ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ ZAGRANICZNĄ    

WNIOSEK O ZMIANĘ KLUBU

Inne dokumenty