Dokumenty dla klubowiczów

Zapoznaj się ze Statutem oraz Regulaminem ŚKMKR

Statut Śląskiego Klubu Miłośników Kotów Rasowych

Regulamin Hodowlany ŚKMKR

Druki
Pierwszym dokumentem, który należy wypełnić, aby zostać członkiem ŚKMKR jest:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(
dokument przesyłamy skanem na adres skmkr@wp.pl)

Następnie należy zarejestrować się w systemie ŚKMKR

Link do rejestracji w klubie

W celu zarejestrowania kota należy wypełnić:

Formularz rejestracyjny kota w systemie ŚKMKR
Zaloguj do systemu

Jeżeli rodowód kota jest wystawiony przez organizacje nienależącą do FPL dodatkowo należy wypełnić:

PODANIE O NOSTRYFIKACJE RODOWODU:

-pobierz w wersji PDF

-pobierz w wersji Word

Chcąc prowadzić hodowlę należy wystąpić o:

PODANIE O PRZYDOMEK HODOWLANY

Przed planowanym kryciem należy wystąpić do Klubu o Skierowanie do Krycia (nie dotyczy to sytuacji, gdy zamierzamy kryć kotkę własnym kocurem), którą zostawiamy właścicielowi kocura celem potwierdzenia przez niego faktu krycia na Karcie Krycia. Gdy urodzą się kocięta należy wypełnić pozostałą część Dokumentu Miotu. Wypełniony i podpisany Dokument Miotu należy dostarczyć do klubu celem otrzymania rodowodów na kocięta. W gdy kryjemy kotkę u kocura nienależącego do FPL należy dodatkowo przedstawić uwierzytelnioną kopie rodowodu kocura.

-pobierz w wersji PDF

-pobierz w wersji Word

Przedstawiając koty do przeglądu hodowlanego wypełniamy:

KARTA PRZEGLĄDU MIOTU

Jeżeli nabywca kociąt życzy sobie Transfer należy wypełnić:

PODANIE O TRANSFER:

-pobierz w wersji PDF

-pobierz w wersji Word

W przypadku konieczności zmian w rodowodzie kota należy wypełnić:

PODANIE O KOREKTĘ DANYCH KOTA

Do zatwierdzenia tytułu zdobytego przez kota należy przedstawić oryginały dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu (dyplomy i karty ocen) oraz:

PODANIE O ZATWIERDZENIE TYTUŁU:

-pobierz w wersji PDF

-pobierz w wersji Word

Aby zgłosić kota na wystawę należy wypełnić i przesłać do organizatora wystawy:

ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ:

-pobierz w wersji PDF

-pobierz w wersji Word

Przypominamy, że druki niepodpisane i nieostemplowane przez władze klubu są nieważne. Wszystkie druki publikowane na tej stronie są wewnętrznymi dokumentami ŚKMKR. Zgłoszenie na wystawę bez pieczątki Klubu nie jest ważne i nie powinno stanowić podstawy do przyjęcia kota na wystawę. Prosimy o czytelne wypełnianie druków. Najlepiej wypełnić druki w domu.

ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ ZAGRANICZNĄ:

-pobierz w wersji PDF

-pobierz w wersji Word

WNIOSEK O ZMIANĘ KLUBU