Jak przystąpić do ŚKMKR?

Witamy w Śląskim Klubie Miłośników Kotów Rasowych z siedzibą w Będzinie!

Chcesz przystąpić do naszego klubu, wypełnij i wyślij na adres korespondencyjny następujące dokumenty lub przyjedz osobiście do siedziby klubu z wypełnionymi dokumentami(po uprzednim umówieniu się telefonicznie).

  • deklaracje członkowską – pobierz
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych- pobierz

w celu zarejestrowania kota :

jeżeli rodowód kota jest wystawiony przez organizacje nienależącą do FPL dodatkowo należy wypełnić: w celu zarejestrowania hodowli

  • druk o przydomek hodowlany – dokument zmiany klubu- pobierz
  • oryginały rodowodów kotów oraz kopię.

Jeżeli wcześniej byłeś/aś członkiem innego stowarzyszenia, dołącz zaświadczenie o uregulowaniu składek i należności za dokumentację
hodowlaną.

Opłać składkę członkowską oraz pozostałe opłaty wynikające z cennika. Dołącz potwierdzenie do dokumentacji lub prześlij e-mailem.

Każdy członek SKMKR może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Całego Zarządu.