Obieg dokumentów

UWAGA WAŻNE !

Od dnia 24 października 2016r. członków klubu przesyłających jakiekolwiek dokumenty do klubu obowiązuje równoczesne przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu za wnioskowane dokumenty wg cennika opłat klubowych. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty, dokumenty nie będą wysyłane do Felis Polonii. Członkowie, którzy zalegają ze składkami, nie będą obsługiwani.

Korespondencjia hodowlana do FPL będzie wysyłana każdego 10-go, 20-go, 30-go dnia miesiąca.
Dokumentacje należy wysyłać w wersji elektronicznej na adres skmkr@wp.pl. Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków. Korygowanie błędów przedłuża obieg dokumentacji

Kontakt we wszystkich sprawach klubowych:

Irena Macura tel. 604-477-468 lub 32-263-28-07 Pon-pt od godz. 10.00 do 18.00

Korespondencje dotyczącą spraw przydomka hodowlanego należy wysyłać listownie na adres:

Irena Macura ul. Łąkowa 4, 42-622 Orzech

Wysyłka GOTOWEJ KORESPONDENCJI HODOWLANEJ wykonanej przez FPL będzie nadawana listem poleconym priorytetem najpóźniej do 5 DNI od daty otrzymania (decydująca jest wpłata należności za wysyłane dokumenty na konto bankowe )

kontakt ds. wysyłania korespondencji:Sylwia Mężyk, NA NUMER TEL. 791 702 944

Płatności - kontakt Agata Utratny tel.: 502 547 281

Przypominamy o dokładnym opisywaniu przelewu, ułatwi nam to szybkie zaksięgowanie wpłaty i wysłanie korespondencji.

Przypominamy, że nie pobieramy żadnych opłat w klubie. Wszystkie płatności prosimy przesyłać na nasze konto.

Zależy nam na jak najlepszych relacjach oraz zadowoleniu naszych Członków, przypominany że wszystkie zmiany są umieszczane na stronie głównej / Spotkania

Praca w klubie to dla nas PRACA SPOŁECZNA, przynosząca dużo satysfacji.
SKMKR JEST DLA WAS NIE NA ODWRóT