Pokazy

Informacja o IX Pokazie Kotów Rasowych

PARKING : dla uczestników zarezerwowane są miejsca na parkingu POZIOM 0, kolor czerwony, miejsca 18M - 18P oraz 19M - 19P (oznaczenia na słupkach)

Informujemy, że w dniu 17-go lutego 2019 roku Śląski Klub Miłośników Kotów Rasowych organizuje IX Pokaz Kotów Rasowych w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Chętnych hodowców prosimy o zgłaszanie swoich kotów do dnia 7-go lutego.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres skmkr@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 604-477-468.

W zgłoszeniu należy podać rasę kotków oraz ich ilość. Opłata za jedną klatkę wynosi 20 zł i dotyczy tylko hodowców spoza naszego klubu.

W przypadku hodowców spoza ŚKMKR prosimy w zgłoszeniu zawrzeć informację o klubie do jakiego się należy