Zarząd ŚKMKR

Śląski Klub Miłośników Kotów Rasowych--

Informujemy że na zebraniu Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym które odbyło się 08.11.2017 ukonstytuował się nowy zarząd klubu w skład którego wchodzą:

Prezes
Irena Macura
tel.: 604 477 468
e-mail:irena@ragdoll.com.pl

V-ce Prezes:
Dorota Pach
tel.: 32 333 43 69
e-mail: info@telbasta.pl

V-ce Prezes ds. hodowlanych
Sylwia Mężyk
tel.: 791 702 944

Skarbnik:
Milena Marczykowska
tel. 790 336 939
e-mail: milena.corazoncaliente@gmail.com

Sekretarz:
Agata Utratny
tel.: 502 547 281

Komisja Rewizyjna
Uchwałą Zebrania Walnego z dnia 22.11.2017r. skład Komisji Rewizyjnej uległ zmianie.
Nowy skład Komisji Rewizyjnej:

Krzysztof Zaród - przewodniczący
Katarzyna Palian
Jolanta Glos

Adres do korespondencji w sprawach przydomka hodowlanego:
Irena Macura
ul. Łąkowa 4
42-622 Orzech